'De Facktorij' is een kunst-club, die in 2004 werd opgestart binnen de sector psychosezorg van het P.C. Bethaniën in Zoersel (België). Bedoeling was - en is - om patiënten de kans te geven zelf een kunstatelier uit te bouwen ; patiënten – kunstenaars werden uitgenodigd om samen van een leegstaande ruimte in een verlaten paviljoen een kunstatelier te maken. Zij bepalen er zelf het beleid, maken er zelf keuzes omtrent de te volgen richting, bepalen zelf de regels van het huis en worden op die manier dan ook zelf de motor, de ‘eigenaar’ van het project. De groep ‘patiënten’ – algauw een groep kunstenaars - koos voor de naam 'De Facktorij'. Een naam die verwijst naar een fabriek ; een plek waar 'werken' en 'producten' centraal staan. Een naam die anderzijds refereert naar het atelier waar eertijds de licht subversieve en wat chaotische kunstbende onder de vleugels van Andy Warhol resideerde.

De Facktorij werd uiteindelijk een plek waar heel wat mensen zich werkend, vergaderend, creërend konden thuis voelen. Het soms wat chaotisch, geïmproviseerd maar bij tijd en wijlen bevlogen en ambitieus beleid, verraadt dat het hart van de Facktorij door kunstenaars gevormd wordt, maar zorgt tegelijkertijd voor de vrijheid die inspiratie, creativiteit en goesting om te werken wakker houdt. Voor velen is de Facktorij een plek geworden waar ze zichzelf herontdekken ; als kunstenaar, als iemand met een rol, als iemand met een nieuwe of hernieuwde identiteit. De Facktorij is hun werk geworden – een plek waar ze verwacht worden, waar ze ‘hun plaats’ hebben. Het is prettig langslopen daar ; waar kunst regeert, zwijgt de norm... Stef Joos.

kunstwerk : Wim Driessen